Category Archives: News from OZFF Board

OZFF Cup 2021 (og fremad)

Som udmeldt midt i 2020 kan OZFF Cup ikke fortsætte, som hidtil.

Dette skal dog ikke stoppe konkurrencen.

Fremover vil resultatet tages direkte fra WWFF LogSearch – Top Operators.

Filteret sættes til “2021” og “OZFF” ved “All-time” og “All Program”

På tidspunktet hvor dette indlæg blev skrevet var “Top Operators” ikke gjort klar til 2021.

Bemærk – At Aktivatorer skal aktivere mindst 3 forskellige OZFF Områder for at komme på listen.

 • Class A – WW Hunters (De enkelte kørte OZFF referencer giver 1 point ved første QSO)
 • Class B – OZ Hunters (OZ Hunters fra WW Hunters-listen)
 • Class C – OZFF Activators med flest forskellige aktiverede OZFF områder
 • Class D – Antal kørte QSOer summeret fra alle aktiveringer
 • Class E – Antal kørte QSOer af klubber og andre multi-opr. Calls (Link til resultetliste)

Der gives Awards til Top 3 i alle klasser.

Deadline for indsendelse af logs 15-01-20xx

OZFF Spring Hunt 2021

 • Tidspunkt – Lørdag d. 13. marts 2021 fra 05:35 UTC til 17:13 UTC (Sol op/nedgang midt i Danmark).
 • Deltagende stationer skal befinde sig i et el. flere OZFF-områder – Der skal dog være en pause på mindst 60 min. mellem 2 områder. Det vil sige 60 min. mellem sidste QSO i første område og første QSO i det næste område.
 • 1 point pr. QSO pr. bånd / mode. Men må kun kører samme station een gang pr. bånd / mode / OZFF-område (Det vil sige køres  samme station fra samme område på 20m SSB, 20m CW, 20m FT4 og 20m FT8 vil det give 4 point – Når man genstarter aktivitet fra et nyt område, må alle stationer køres igen) – Antallet af QSOer der kan uploades på WWFF LogSearch vil blive den endelige score.
 • Der køres kun i én enkelt klasse. Det vil sige Single Op / Multi Op kører i samme klasse uanset bånd / modes – Så klubber el. lign. kan også deltage – Dog må der kun køres på en enkelt radio ad gangen.
 • Da der ikke er tale om en contest men en aktivitets dag, må alle lovlige amatørbånd / modes bruges (også WARC) – Repeaterer og D-Star må ikke bruges.
 • Brug af DX-cluster er tilladt.
 • Der vil være Awards til de 3 aktivator stationer med flest point.
 • Som aktivator tilmelder man sig på mail@oz7aei.dk tidligst muligt eller senest lørdag d. 6/3-2021. Ved tilmeldingen skriver man hvilket call man vil anvende samt hvilke OZFF områder man planlægger at aktivere. Tilmeldingen er ikke mere bindende end at planerne kan ændres på selve dagen. Her skal man ikke meddele noget.
 • Efter aktiveringen sendes en log for hvert aktiveret område i ADIF-format hurtigst muligt til mail@oz7aei.dk – Logs modtaget efter mandag d. 15/3-2021 vil ikke komme med på ranklisten.
 • Flora Fauna jægerne vil også kunne ansøges et diplom. Her skal der køres flere af de aktiverede OZFF områder. Antallet kørte OZFF områder for at få diplomet samt liste med aktive stationer / OZFF områder offentliggøres kort før eventet på www.ozff.dk samt WWFF Facebook og OZFF Facebook.

Sådan ansøger men diverse WWFF/OZFF Awards

WWFF har en lang række af diplomer, som er lette at ansøge. Fælles for alle er at, det er pdf el. jpg formater, som modtages via e-mail og er ganske gratis.

Personligt er jeg Award Manager for OZFF diplomerne og udsender 5-10 stykker hver uge.

For at ansøge diplomerne, skal man ind på www.wwff.co

Hvis man ikke allerede er registreret bruger, skal man se at blive det.

I venstre hjørne klikker man på “Register”

Udfyld alle felterne :

Username er altid det primærer call. Det er også muligt at tilføje sekundærer calls. Op til flere er muligt, der skal bare være komma i mellem.

Man klikker på “Register” i bunden og efterfølgende vil man modtage info via e-mail. Bemærk at der kan op til at par dage.


Når man er registreret loggen man ind på siden – Klik på “Log in” i venstre hjørne.

For at ansøge diplomer klikker man på “LOGSEARCH” øverst på siden


Er man korrekt registreret vil ens Call komme frem i et vindue. Bemærk at OU25AEI registreret som mit sekundære Call.

Man kan så vælge om man vil ansøge “Hunter” el. “Activator” diplomer.

Klik på “Search”

Et nyt vindue kommer frem.

Hvis man ønsker at ansøge de globale diplomer klikker man på “Apply for WWFF-H”, ”
“Apply for WWFF-A” el. en af de andre.

Hvis man vil ansøge nationale diplomer som eks. OZFF, klikker man på “National Awards”

Et vindue med en lang række af nationale diplomer kommer frem i alfabetisk orden. Scroller man lidt ned ad siden kommer man til OZFF.

Klik på “Apply for OZFF-H”, “Apply for WWFF-A” el. et af de andre diplomer. Man kan ikke gøre noget forkert, så det er blot at gå i gang 🙂

God fornøjelse !!!