OZFF Cup 2021 (og fremad)

Som udmeldt midt i 2020 kan OZFF Cup ikke fortsætte, som hidtil.

Dette skal dog ikke stoppe konkurrencen.

Fremover vil resultatet tages direkte fra WWFF LogSearch – Top Operators.

Filteret sættes til “2021” og “OZFF” ved “All-time” og “All Program”

På tidspunktet hvor dette indlæg blev skrevet var “Top Operators” ikke gjort klar til 2021.

Bemærk – At Aktivatorer skal aktivere mindst 3 forskellige OZFF Områder for at komme på listen.

  • Class A – WW Hunters (De enkelte kørte OZFF referencer giver 1 point ved første QSO)
  • Class B – OZ Hunters (OZ Hunters fra WW Hunters-listen)
  • Class C – OZFF Activators med flest forskellige aktiverede OZFF områder
  • Class D – Antal kørte QSOer summeret fra alle aktiveringer
  • Class E – Antal kørte QSOer af klubber og andre multi-opr. Calls (Link til resultetliste)

Der gives Awards til Top 3 i alle klasser.

Deadline for indsendelse af logs 15-01-20xx

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *