Category Archives: News from OZFF Board

OZFF Spring Hunt 2022

 • Tidspunkt – Lørdag d. 12. marts 2022 fra 05:38 UTC til 17:11 UTC (Sol op/nedgang midt i Danmark).
 • Deltagende stationer skal befinde sig i et el. flere OZFF-områder – Der skal dog være en pause på mindst 60 min. mellem 2 områder. Det vil sige 60 min. mellem sidste QSO i første område og første QSO i det næste område.
 • 1 point pr. QSO pr. bånd / mode. Men må kun kører samme station een gang pr. bånd / mode / OZFF-område (Det vil sige køres  samme station fra samme område på 20m SSB, 20m CW, 20m FT4 og 20m FT8 vil det give 4 point – Når man genstarter aktivitet fra et nyt område, må alle stationer køres igen) – Antallet af QSOer der kan uploades på WWFF LogSearch vil blive den endelige score.
 • Der køres kun i én enkelt klasse. Det vil sige Single Op / Multi Op kører i samme klasse uanset bånd / modes – Så klubber el. lign. kan også deltage – Dog må der kun køres på en enkelt radio ad gangen.
 • Da der ikke er tale om en contest men en aktivitets dag, må alle lovlige amatørbånd / modes bruges (også WARC) – Repeaterer og D-Star må ikke bruges.
 • Brug af DX-cluster er tilladt.
 • Der vil være Awards til de 3 aktivator stationer med flest point.
 • Som aktivator tilmelder man sig på mail(a)oz7aei.dk tidligst muligt eller senest lørdag d. 5/3-2022. Ved tilmeldingen skriver man hvilket call man vil anvende samt hvilke OZFF områder man planlægger at aktivere. Tilmeldingen er ikke mere bindende end at planerne kan ændres på selve dagen. Her skal man ikke meddele noget.
 • Efter aktiveringen sendes en log for hvert aktiveret område i ADIF-format hurtigst muligt til mail(a)oz7aei.dk – Logs modtaget efter mandag d. 14/3-2022 vil ikke komme med på ranklisten.
 • Flora Fauna jægerne vil også kunne ansøges et diplom. Her skal der køres flere af de aktiverede OZFF områder. Antallet kørte OZFF områder for at få diplomet samt liste med aktive stationer / OZFF områder offentliggøres kort før eventet på www.ozff.dk samt WWFF Facebook og OZFF Facebook.
 • Både Aktivatorer og Jægere har mulighed for tilmelde sig OZFF Group på FB Messenger for kommunikation under aktiveringer.
 • www.ozff.dk findes der vejledninger for OZFF aktivering og jagt.

OZFF Spring Hunt 2022 – Aktivatorlist

OZFF Cup 2021 (og fremad)

Som udmeldt midt i 2020 kan OZFF Cup ikke fortsætte, som hidtil.

Dette skal dog ikke stoppe konkurrencen.

Fremover vil resultatet tages direkte fra WWFF LogSearch – Top Operators.

Filteret sættes til “2021” og “OZFF” ved “All-time” og “All Program”

På tidspunktet hvor dette indlæg blev skrevet var “Top Operators” ikke gjort klar til 2021.

Bemærk – At Aktivatorer skal aktivere mindst 3 forskellige OZFF Områder for at komme på listen.

 • Class A – WW Hunters (De enkelte kørte OZFF referencer giver 1 point ved første QSO)
 • Class B – OZ Hunters (OZ Hunters fra WW Hunters-listen)
 • Class C – OZFF Activators med flest forskellige aktiverede OZFF områder
 • Class D – Antal kørte QSOer summeret fra alle aktiveringer
 • Class E – Antal kørte QSOer af klubber og andre multi-opr. Calls (Link til resultetliste)

Der gives Awards til Top 3 i alle klasser.

Deadline for indsendelse af logs 15-01-20xx