How to Register / Sådan registrerer du på denne side

Click at the menü “Register”

Klik på menüen “Register”

Add Your Call + Password (own choice) + Your mail adr and finish with click at “Send”

Skriv dit Call + Password (eget valg) + din mail adresse og afslut med at klikke på “Send”

When You see this messege every thing is OK – Please wait up to a few days and You will recive a mail from the Admin

Når du ser denne meddelelse er alt som det skal være – Efter op til et par dage vil du modtage en mail fra Administratoren

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *