Category Archives: Help to the page

Contest fra WWFF områder

Mange Flora Fauna aktivatorer har sikkert fundet ud af, at det kan være svært at “bokse” med contester. QRM fra Highpower stationer med kæmpe antenner er ikke lige sagen.

Man kan jo også vælge at deltage i contester fra Flora Fauna områder. Her kan jeg anbefale mindre contester, som eks. UBA, Russian DX, Ukrain DX, IOTA og selvfølgelig EDRs HF Fieldday.

Fælles for disse contester er at alle må køre alle. Derved udelukke man ikke Hunters fra specifikke lande. Eks er SAC contesten ikke at anbefale, da Skandinaviske stationer vil blive udelukket.

Jeg har ofte deltaget fra OZFF områder i de før nævnte contests.

Eks. kalder jeg : “CQ CONTEST CQ CONTEST OZ7AEI/P OZ7AEI/P from OZFF-XXXX”

Ofte udveksler man seriel numre, hvilket man næsten altid får hvis man spørger. Ellers kan man jo sige : “I WILL ADD NO 001 IN THE CONTEST LOG”.

Man anvender et contest software der suporterer den ønskede contest. Her kan N1MM anbefales, som er gratis.

ADIF filen sendes til undertegnet og loggen sendes til contest arrangøren i cabrillo format.

https://www.cqcontest.eu/index.php kan man finde links til de fleste contests.

Hvad er “WWFF Top Operator list” ?

Gennem de sidste par uger har jeg fået et par spørgsmål omkring “WWFF Operator list” som findes på www.wwff.co

Kør musen på “LOGSEARCH” i Menüen og et dropdownvindue med “TOP OPERATORS” kommer til syne.

I øverste venstre hjørne er der et filter, som jeg vender tilbage til. Bemærk at det kun er TOP 10, der er klippet med på ovenstående billede. På siden ses hele TOP 100.

Ellers har lister 4 kolonner.

Hvis vi starter fra venstre ses “Top Hunter Classification – by # References “. Her er det den enkelte “Hunters” kørte WWFF referencer. Der er tale om forskellige referencer, som er kørt mindst en gang.

Næste kolonne er “Top Activator Classification – by # References”. Her vises antallet af forskellige referencer den enkelte “Aktivator” har aktiveret. Det første tal er hvor minst 44 QSOer er kørt. Det næste i ( ) er aktiveringer med under 43 QSOer.

3. kolonne “Top Activator Classification – by # QSOs”. Her ses det totale antal QSOer kørt af den enkelte “Aktivator”. Personligt er det denne liste der motiverer undertegnet mest. Med andre ord “Kampen om et blive i Top 44” For år tilbage var der kun 44 med på listen. I dag er der 100.

Det skal siges at man som “Aktivator” skal have aktiveret mindst 3 forskellige WWFF områder for at komme med på listen. Dette er gjort for at listens top ikke kun skal bestå af “rare” DXCC / IOTA DXpeditioner, som også sender logs ind til WWFF.

En anden ting man skal vide er at, bruger man forskellige Operatør Calls i ADIF filen adderes QSOer / referencer ikke. Dermed ikke sagt at det ikke er muligt at anvende forskellige calls. Dette vender jeg tilbage til.

Nu er det jo ikke let at starte med WWFF Aktivering / Hunt i 2020 og komme på diverse TOP lister. Programmet har jo efterhånden mange år på bagen

I øverste venstre hjørne er der et filter. Her kan man vælge at se listen for et enkelt år eller National program.

I eksemplet for er “2020” samt “All Programs” valgt og en enkelt dansker ses på TOP 10 listen.

Vælger man “2020” samt “OZFF” ses også en dansker som “Hunter” på TOP .10 listen. Husk at “Aktivatoren” skal have minst 3 forskellige OZFF aktiveringer, for at kommer på listen.

Lige lidt omkring ADIF filer og “Operators”. Som før nævnt er det den enkelte Opreratør der er på listen.

I ADIF filer defineres kommandoen “<operator:6>OZ7AEI” som personen der kører QSOen. Der i mod er kommandoen “<station_callsign:8>OZ7AEI/P” det anvendte CAll.

Tilbage i 2015 brugte jeg callet OU25AEI/P. I ADIF filen blev følgende brugt :
“<operator:6>OZ7AEI”
“<station_callsign:9>OU25AEI/P”

Herved er mine OU25AEI/P QSOer også med på listen.

Et andet eksempel – Under HF-Fieldday kører EDR Mors-Nordthy fra området OZFF-0012 med Callet “OU7M/P”. Her ser QSOer kørt af undertegnet seledes ud :
“<operator:6>OZ7AEI”
“<station_callsign:6>OU7M/P”

De QSOer jeg kører kommer også med – Men kun dem jeg kører. Vi anvender programmet FDlog og her indskrives Operatøren i den enkelte QSO. Så med andre ord, Logprogrammet holder styr over det.

Nu kan man nok synes at det hele er uoverskueligt. Men OZFF Logger er specielt lavet til Flora Fauna Aktiveringer.

Man taster Operator Call og Callsignal inden aktiveringen.

Andre programmer kan selvfølgelig også bruges. Eksempelvis har langt de fleste :
“<operator:6>OZ7AEI” kommandoen. Hvis flere kører med fælles Call skal den enkelte operatør så stå her. Callesignalet er jo det samme og det kan man jo bare oplyse mig 😉

Bemærk at tallet i ADIF kommandoer altid er antallet af typer. Det vil sige 6 fordi at der er 6 typer i OZ7AEI og 8 fordi at der er 8 typer i OZ7AEI/P

Man er selvfølgelig også altid velkommen til at kontakte undertegnet.

Sådan bruger du WWFF LogSearch

De seneste dage er der registreret en del nye brugere på denne side.

For god ordens skyld vil jeg hermed give et lille lyn-kursus i brugen af WWFF LogSearch, som er ”hjertet” i Flora Fauna verden.

Det er Aktivatorens log, der bekræfter QSOerne. Derfor skal Hunter-logs ikke uploades. Aktivatoren kan ikke selv uploade, men skal sende loggen til 1 el. 2 repræsentanter som uploder. I Danmark er det undertegnet.

For at bruge WWFF LogSearch skal man i første omgang registreres på www.wwff.co – Bemærk, at denne ”log in” ikke hænger sammen med www.ozff.dk

Gå ind på www.wwff.co og klik på ”Register” – Midt på siden til venstre

Bruger navnet skal være dit call. Der kan godt gå et par dage inden registreringen er godkendt af WWFF.

Når registreringen er godkendt skal du logge ind på siden, ved at klikke på ”Log in”, som du finder under ”Register”

Måden man holder styr over WWFF områder er med LogSearch :

Klik på ”LOGSEARCH” som du finder i menüen øverst lidt til venstre for midten.

Skriv dit Call. Har du mere end et kan du skrive flere med komma mellem. Det er det første Call der vil være det primære og vil komme til at stå på diverse diplomer.

Bemærk det er ikke tilladt at tilføje klubcalls el. lign multi op. Calls som sekundær calls.

Aktivatorer skal ikke skrive /P el /M m.m. for at deltage som Hunters.

Klubber og lignende skal registreres som klub.

Klik på ”Search” og du kommer til denne side :

Fra midten og ned kan du ansøge diverse globale diplomer, hvis ellers du har bekræftet nok områder.

Hvis du vil ansøge Nationale diplomer som eks. OZFF klikker du på ”National Awards som du finder øverst til venstre.

Scroll en del ned på siden over National diplomer og du finder OZFF. Klik på Apply og diplomet bliver sendt via e-mail.

How to add a Post / Sådan laver du et indlæg

Click at “+ New” and “Post” at the sub

Klik på “+ New” og “Post” nedenunder

Then write the title and the text

Så skriver du overskriften og teksten

Choose Categories

Vælg katagori

Perhaps You have to open the “Categorie box”

Du skal muligvis åbne “Katagori boxen”

Click at the “Publish” and the Post is published. Notifacation mail are send to all Users

Klik på “Publish” og indlæget er udgivet. Notifikation mails bliver send til alle brugere

 

How to Register / Sådan registrerer du på denne side

Click at the menü “Register”

Klik på menüen “Register”

Add Your Call + Password (own choice) + Your mail adr and finish with click at “Send”

Skriv dit Call + Password (eget valg) + din mail adresse og afslut med at klikke på “Send”

When You see this messege every thing is OK – Please wait up to a few days and You will recive a mail from the Admin

Når du ser denne meddelelse er alt som det skal være – Efter op til et par dage vil du modtage en mail fra Administratoren