Category Archives: Help to the page

Sådan bruger du WWFF LogSearch

De seneste dage er der registreret en del nye brugere på denne side.

For god ordens skyld vil jeg hermed give et lille lyn-kursus i brugen af WWFF LogSearch, som er ”hjertet” i Flora Fauna verden.

Det er Aktivatorens log, der bekræfter QSOerne. Derfor skal Hunter-logs ikke uploades. Aktivatoren kan ikke selv uploade, men skal sende loggen til 1 el. 2 repræsentanter som uploder. I Danmark er det undertegnet.

For at bruge WWFF LogSearch skal man i første omgang registreres på www.wwff.co – Bemærk, at denne ”log in” ikke hænger sammen med www.ozff.dk

Gå ind på www.wwff.co og klik på ”Register” – Midt på siden til venstre

Bruger navnet skal være dit call. Der kan godt gå et par dage inden registreringen er godkendt af WWFF.

Når registreringen er godkendt skal du logge ind på siden, ved at klikke på ”Log in”, som du finder under ”Register”

Måden man holder styr over WWFF områder er med LogSearch :

Klik på ”LOGSEARCH” som du finder i menüen øverst lidt til venstre for midten.

Skriv dit Call. Har du mere end et kan du skrive flere med komma mellem. Det er det første Call der vil være det primære og vil komme til at stå på diverse diplomer.

Bemærk det er ikke tilladt at tilføje klubcalls el. lign multi op. Calls som sekundær calls.

Aktivatorer skal ikke skrive /P el /M m.m. for at deltage som Hunters.

Klubber og lignende skal registreres som klub.

Klik på ”Search” og du kommer til denne side :

Fra midten og ned kan du ansøge diverse globale diplomer, hvis ellers du har bekræftet nok områder.

Hvis du vil ansøge Nationale diplomer som eks. OZFF klikker du på ”National Awards som du finder øverst til venstre.

Scroll en del ned på siden over National diplomer og du finder OZFF. Klik på Apply og diplomet bliver sendt via e-mail.

How to add a Post / Sådan laver du et indlæg

Click at “+ New” and “Post” at the sub

Klik på “+ New” og “Post” nedenunder

Then write the title and the text

Så skriver du overskriften og teksten

Choose Categories

Vælg katagori

Perhaps You have to open the “Categorie box”

Du skal muligvis åbne “Katagori boxen”

Click at the “Publish” and the Post is published. Notifacation mail are send to all Users

Klik på “Publish” og indlæget er udgivet. Notifikation mails bliver send til alle brugere

 

How to Register / Sådan registrerer du på denne side

Click at the menü “Register”

Klik på menüen “Register”

Add Your Call + Password (own choice) + Your mail adr and finish with click at “Send”

Skriv dit Call + Password (eget valg) + din mail adresse og afslut med at klikke på “Send”

When You see this messege every thing is OK – Please wait up to a few days and You will recive a mail from the Admin

Når du ser denne meddelelse er alt som det skal være – Efter op til et par dage vil du modtage en mail fra Administratoren