Hvad er “WWFF Top Operator list” ?

Gennem de sidste par uger har jeg fået et par spørgsmål omkring “WWFF Operator list” som findes på www.wwff.co

Kør musen på “LOGSEARCH” i Menüen og et dropdownvindue med “TOP OPERATORS” kommer til syne.

I øverste venstre hjørne er der et filter, som jeg vender tilbage til. Bemærk at det kun er TOP 10, der er klippet med på ovenstående billede. På siden ses hele TOP 100.

Ellers har lister 4 kolonner.

Hvis vi starter fra venstre ses “Top Hunter Classification – by # References “. Her er det den enkelte “Hunters” kørte WWFF referencer. Der er tale om forskellige referencer, som er kørt mindst en gang.

Næste kolonne er “Top Activator Classification – by # References”. Her vises antallet af forskellige referencer den enkelte “Aktivator” har aktiveret. Det første tal er hvor minst 44 QSOer er kørt. Det næste i ( ) er aktiveringer med under 43 QSOer.

3. kolonne “Top Activator Classification – by # QSOs”. Her ses det totale antal QSOer kørt af den enkelte “Aktivator”. Personligt er det denne liste der motiverer undertegnet mest. Med andre ord “Kampen om et blive i Top 44” For år tilbage var der kun 44 med på listen. I dag er der 100.

Det skal siges at man som “Aktivator” skal have aktiveret mindst 3 forskellige WWFF områder for at komme med på listen. Dette er gjort for at listens top ikke kun skal bestå af “rare” DXCC / IOTA DXpeditioner, som også sender logs ind til WWFF.

En anden ting man skal vide er at, bruger man forskellige Operatør Calls i ADIF filen adderes QSOer / referencer ikke. Dermed ikke sagt at det ikke er muligt at anvende forskellige calls. Dette vender jeg tilbage til.

Nu er det jo ikke let at starte med WWFF Aktivering / Hunt i 2020 og komme på diverse TOP lister. Programmet har jo efterhånden mange år på bagen

I øverste venstre hjørne er der et filter. Her kan man vælge at se listen for et enkelt år eller National program.

I eksemplet for er “2020” samt “All Programs” valgt og en enkelt dansker ses på TOP 10 listen.

Vælger man “2020” samt “OZFF” ses også en dansker som “Hunter” på TOP .10 listen. Husk at “Aktivatoren” skal have minst 3 forskellige OZFF aktiveringer, for at kommer på listen.

Lige lidt omkring ADIF filer og “Operators”. Som før nævnt er det den enkelte Opreratør der er på listen.

I ADIF filer defineres kommandoen “<operator:6>OZ7AEI” som personen der kører QSOen. Der i mod er kommandoen “<station_callsign:8>OZ7AEI/P” det anvendte CAll.

Tilbage i 2015 brugte jeg callet OU25AEI/P. I ADIF filen blev følgende brugt :
“<operator:6>OZ7AEI”
“<station_callsign:9>OU25AEI/P”

Herved er mine OU25AEI/P QSOer også med på listen.

Et andet eksempel – Under HF-Fieldday kører EDR Mors-Nordthy fra området OZFF-0012 med Callet “OU7M/P”. Her ser QSOer kørt af undertegnet seledes ud :
“<operator:6>OZ7AEI”
“<station_callsign:6>OU7M/P”

De QSOer jeg kører kommer også med – Men kun dem jeg kører. Vi anvender programmet FDlog og her indskrives Operatøren i den enkelte QSO. Så med andre ord, Logprogrammet holder styr over det.

Nu kan man nok synes at det hele er uoverskueligt. Men OZFF Logger er specielt lavet til Flora Fauna Aktiveringer.

Man taster Operator Call og Callsignal inden aktiveringen.

Andre programmer kan selvfølgelig også bruges. Eksempelvis har langt de fleste :
“<operator:6>OZ7AEI” kommandoen. Hvis flere kører med fælles Call skal den enkelte operatør så stå her. Callesignalet er jo det samme og det kan man jo bare oplyse mig 😉

Bemærk at tallet i ADIF kommandoer altid er antallet af typer. Det vil sige 6 fordi at der er 6 typer i OZ7AEI og 8 fordi at der er 8 typer i OZ7AEI/P

Man er selvfølgelig også altid velkommen til at kontakte undertegnet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *